Podmiot Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Adres 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A
Telefon 58 672 27 02, 58 672 40 63
Fax
58 672 27 02 wew. 35, 58 672 40 63 wew. 17
Adres strony internetowej www.pcprwejherowo.pl
Adres e-mail instytucji kancelaria@pcprwejherowo.pl
Informacje Podstawowe Dyrektor PCPR – Małgorzata Bernacka