Stan mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie na dzień 31 grudnia 2013 r.:

– majątek trwały brutto ogółem             3 854 422,70  zł