• Zespół Organizacyjny tel. 58 672 27 02 wew. 25
 • Zespół Finansowo-Księgowy tel. 58 672 27 wew. 18
 • Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 58 672 27 02 wew. 21, 16, 30
 • Zespół ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej tel. 58 672 27 02 wew. 30, 33
 • Zespół ds. Świadczeń tel. 58 672 27 02 wew. 29 i 42
 • Zespół ds. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
 • Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Osobom Starszym tel. 58 672 27 02 wew. 15, 26, 44 oraz 58 672 17 60
 • Zespół Obsługi Prawnej tel. 58 672 27 02
 • Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli i Rozliczania dotacji 58 672 27 02
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 58 672 27 02, 58 672 40 63 wew. 12, 19, 25
 • Zespół Interwencji Kryzysowej 58 672 27 02 wew. 34, 37
 • Inspektor Ochrony Danych  58 672 27 02 wew.25
 • Stanowisko ds. kadrowych 58 672 27 02 wew. 43