Pomysłodawcą i organizatorem przyznawania wyróżnień pn. „Drzewko wdzięczności” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Celem  wyróżnienia jest uhonorowanie instytucji, organizacji pozarządowych i/lub osób fizycznych najbardziej zaangażowanych w działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, dziecka i rodziny oraz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu wejherowskiego.

Wyróżnienie przyznawane jest w czterech kategoriach:

 1. Działalność na rzecz osób chorych i  niepełnosprawnych.
 2. Działalność na rzecz dziecka i rodziny.
 3. Działalność na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego.
 4. Całokształt działalności w zakresie pomocy społecznej w okresie minimum 15 lat.

Po raz pierwszy wyróżnienia przyznano w roku 2015, otrzymali je:

 1. Pani Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski  za całokształt działalności ,
 2. Pan prof. Edmund Wittbrodt – za całokształt działalności
 3. Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy Nr 1 w Wejherowie – za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi  – za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. Pani Zofia Kusterska – Prezes Stowarzyszenia Dla Rodziny – za działalność na rzecz dziecka i rodziny
 6. Pani Ewa Kwidzińska-Bielska – prowadząca pogotowie rodzinne za promocję  i rozwój rodzicielstwa zastępczego

W 2016 roku wyróżnienia przyznano:

 1. Pan Marcin Ledke – za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 2. Pani Róża Plenkiewicz – prowadząca rodzinny dom dziecka – za promocję  i rozwój rodzicielstwa zastępczego
 3. Pan Roman Górecki – prowadzący rodzinny dom dziecka – za promocję  i rozwój rodzicielstwa zastępczego
 4. Pan Mirosław Chrapkowski – – prowadzący rodzinny dom dziecka – za promocję  i rozwój rodzicielstwa zastępczego .

Oraz osoby i instytucja:

 1. Pan Krzysztof Hildebrandt – Prezydent Miasta Wejherowa otrzymuje wyróżnienie „ Drzewko Wdzięczności” za całokształt działalności w zakresie pomocy społecznej
 2. Pani Ewa Grzenkowska – Sędzia Sądu Rejonowego, w dniu przyznania wyróżnienia przez Kapitułę pełniła funkcję przewodniczącej Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie – aktualnie oddelegowana do Sądu Okręgowego w Gdańsku – za działalność na rzecz dziecka i rodziny.
 3. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo obchodzące w bieżącym roku Jubileusz 150 lecia pobytu w Wejherowie – za działalność charytatywną w domu pomocy społecznej na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.