w 2015 roku

Pani Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski  za całokształt działalności,

Pan prof. Edmund Wittbrodt – za całokształt działalności,

Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy Nr 1 w Wejherowie – za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi  – za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

Pani Zofia Kusterska – Prezes Stowarzyszenia Dla Rodziny – za działalność na rzecz dziecka i rodziny,

Pani Ewa Kwidzińska-Bielska – prowadząca pogotowie rodzinne za promocję  i rozwój rodzicielstwa zastępczego,

w 2016 roku

Pan Marcin Ledke – za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

Pani Róża Plenkiewicz – prowadząca rodzinny dom dziecka – za promocję i rozwój rodzicielstwa zastępczego,

Pan Roman Górecki – prowadzący rodzinny dom dziecka – za promocję i rozwój rodzicielstwa zastępczego,

Pan Mirosław Chrapkowski – prowadzący rodzinny dom dziecka – za promocję i rozwój rodzicielstwa zastępczego,

Pan Krzysztof Hildebrandt – Prezydent Miasta Wejherowa – za całokształt działalności w zakresie pomocy społecznej,

Pani Ewa Grzenkowska – Sędzia Sądu Rejonowego, w dniu przyznania wyróżnienia przez Kapitułę pełniła funkcję przewodniczącej Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie – aktualnie oddelegowana do Sądu Okręgowego w Gdańsku – za działalność na rzecz dziecka i rodziny,

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo – za działalność charytatywną w domu pomocy społecznej na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,

Państwo Maria i Władysław Ornowscy Fundacja „Pan Władek”